Nyírbátor, biserica greco-catolică

Nyírbátor, görögkatolikus templom

Schimbarea la faţă a Domnului

Oraşul Nyírbátor este renumit pe bună dreptate mai ales datorită fostei biserici parohiale cu hramul sfântului gheorghe (azi biserică reformată) şi a mănăstirii franciscane (azi minorite), acestea numărându-se printre cele mai semnificative exemple ale arhitecturii gotice din Ungaria. ambele monumente sunt prezente şi în literatura de specialitate referitoare la perioadele mai târzii, prima datorită excepționalului său mobilier renascentist, cea de-a doua datorită spectaculoaselor altare baroce. În comparaţie cu cele două mari edificii amintite, biserica greco-catolică, de dimensiuni considerabil mai reduse, este de o semnificaţie regională, fiind însă cel mai frumos exemplu al stilului neobaroc interbelic din această zonă. Începând din secolul al XiX-lea, liturghiile greco-catolicilor din Nyírbátor au fost ţinute de către parohul comunei învecinate, Nyírvasvári. Conform tradiţiei locale, preotul greco-catolic a ţinut liturghia în mod regulat în faţa aşa-numitului altar de Pócs din biserica minorită. acest altar a fost construit în anul 1728, la comanda tatălui călugărului minorit Menyhért radics din Nyírbátor amplasamentul său iniţial fiind în colţul de sud al tribunei.3 Deocamdată nu se ştie exact când, pentru cine şi la comanda cui a fost realizată copia icoanei de Pócs. O informaţie interesantă provine din opera lui Pál esterházy dedicată prezentării celor mai semnificative icoane ale Maicii Domnului din Ungaria, în care se aminteşte faptul că şi în Nyírbátor se afla cândva o icoană importantă, fără însă a da alte informaţii despre istoricul sau aspectul acesteia.4 Probabil că această menţiune a stat la baza inițiativei superiorului minorit Didák Kelemen de a procura o copie a icoanei de Pócs pentru biserica mănăstirii reînfiinţate în anul 1717.

Organizarea parohiei greco-catolice din Nyírbátor a fost începută în anul 1921. După fondarea parohiei autonome, istván árdán (árkosy) a fost numit în funcţia de paroh. Primele liturghii au fost ţinute în capela şcolii, deoarece înainte de construirea bisericii enoriaşii au edificat sau au achiziţionat şcoala, casa învăţătorului şi casa parohială, cumpărând şi terenuri. Noua biserică neobarocă a fost proiectată la zece ani după înfiinţarea parohiei de către arhitectul géza Jánky din Nyíregyháza., dar, din cauza dificultăţilor economice, a fost realizată fără turn. cheltuielile pentru edificare au fost evaluate la suma de 28000 penghei, din care jumătate era deja adunată de enoriaşi în momentul cererii autorizaţiei de construcţie. În data de 24 aprilie 1932 a fost depusă şi piatra de temelie, iar în data de 30 octombrie noua biserică era deja binecuvântată de către protopopul districtual. clădirea a fost finalizată de fapt doar după cinci ani, când au fost înlocuite părţile considerate temporare. Nava a fost prevăzută cu un tavan casetat, altarul cu o boltă semicilindrică cu penetraţii, iar ferestrele de nord ale altarului au fost zidite. biserica terminată a fost binecuvântată în data de 31 octombrie 1937. a fost executat şi mobilierul, pentru care, conform parohului, s-a cheltuit suma de aprox. 40000 de penghei. altarele şi amvonul au fost sculptate în atelierul lui Mihály Juhász din Máriapócs. În această perioadă au fost comandate şi vitraliile policrome de la meşterul József Palka din budapesta, cel care a executat şi vitraliile bisericii de pelerinaj din Máriapócs. Marginea vitraliilor este prevăzută cu chenare decorative, iar panourile centrale sunt dominate de reprezentările unor simboluri.

Peste câţiva ani au fost începute picturile murale sub coordonarea pictorului géza szegedi Molnár (1906–1970), însă lucrările au fost întrerupte de război. În luna februarie a anului 1948 parohia a făcut demersuri pentru continuarea operei. atunci au fost prezentate schiţele lui szegedi Molnár şi bugetul lucrării, conform căruia artistul s-a angajat să finalizeze pictura pentru suma de 11000 forinţi. Propunerea a fost aprobată, iar binecuvântarea picturilor a avut loc în data de 6 iunie. În anul 1986 au fost reparate exterioarele bisericii,9 iar următoarele renovări mai serioase (ale exteriorului şi interiorului) având loc la cumpăna dintre milenii. cu această ocazie a fost realizat iconostasul cu două registre, după proiectele profesorului József gergely din Mátészalka, structura fiind sculptată de către acesta, iar icoanele fiind pictate de către enikő Küzmös. După terminarea lucrărilor, în anul 1999 biserica a fost sfinţită cu noul hram, schimbarea la faţă a Domnului.10 Următoarea renovare de mari proporţii a avut loc în anul 2013, biserica fiind sfinţită în data de 17 noiembrie de către episcopul de Hajdúdorog, Fülöp Kocsis.11 clădirea, amplasată pe o parcelă relativ îngustă, are fațada principală, spre stradă, articulată cu pilaştri cu capiteluri ionice, prezenți şi pe faţadele laterale. Întregul edificiu este prevăzut cu o cornişă proeminentă, continuă. intrarea principală are închidere în formă de segment de cerc, fiind încadrată de doi pilaştri cu capiteluri ionice, cu montanții accentuați prin bosaj. Deasupra intrării se află o cornişă proeminentă care urmăreşte linia segmentului de cerc al deschiderii, cornişa fiind prevăzută în flancuri cu câte o urnă din piatră. Frontonul faţadei principale are de asemenea trei axe. axa centrală, cu timpan arcuit, prezintă o fereastră cvadrilobată şi este încununată cu o cruce de piatră. Pe flancurile frontonului se află câte o urnă de piatră. intrarea principală este încadrată de ferestre ovale, deasupra cărora fiind înşirate în acelaşi registru trei ferestre de forme deosebite: forma circulară a deschiderilor este penetrată de câte o cornişă decorativă, de formă arcuită, care acoperă un mic segment din golul circular. la aceeaşi înălţime şi faţadele laterale sunt prevăzute cu ferestre similare, legate de ferestrele mari, arcuite ale nivelului inferior prin intermediul unor decoraţii de tencuială în formă de lăută, ornamentate cu câte un cartuş central. cele două faţade laterale ale navei sunt dominate de câte patru axe de goluri, dintre care unele (cele două ferestre inferioare din prima axă, cele două ferestre superioare din a treia axă) au fost înzidite. De asemenea este înzidită şi fereastra centrală din altar. Pe latura de nord a altarului a fost construită o sacristie de dimensiuni reduse.

În interior, rezolvările arhitecturale nu prezintă aceeaşi articulare bogată ca cea a exteriorului. În capătul vestic al navei se află tribuna, cu un parapet arcuit. Nava este acoperită cu un tavan casetat cu caracter neoclasic. Deasupra arcului de triumf, cu închidere în formă de segment de cerc, se află o pictură murală monumentală reprezentându-l pe Isus Împăratul Lumii primind venerarea sfinţilor regi maghiari şi a credincioşilor, şi având în dreapta pe Maica Domnului Patrona Hungariae, care mijloceşte pentru soarta nefericită a ţării. această pictură a fost terminată încă înaintea celui de-al doilea război mondial.12 Pe pereţii laterali ai navei, între ornamentele barocizante proiectate în jurul ferestrelor, se află alte picturi murale. Pe latura de nord, pornind dinspre tribună, în panoul oval dintre cele două ferestre se află scena Buneivestiri; în următoarea secţiune, în locul ferestrei superioare înzidite este compoziţia monumentală Punerea în mormânt; în secţiunea următoare, între două ferestre este scena Încoronării Maicii Domnului. Pe zidul sudic, vizavi de ultima scenă amintită se află Botezul lui Isus, iar înspre intrare, într-un panou mare este pictată scena Isus potoleşte furtuna. Șirul este închis cu scena Hristos înmânându-i cheile bisericii Sfântului Petru. Pe flancurile iconostasului sunt amplasate două icoanei încadrate de chenare decorate, sculptate: icoana sfântului Nicolae pictată de către Manó Petrasovszky, şi respectiv Maica Domnului pictată de szegedi Molnár. Pe latura de nord se află amvonul cu proporţii barocizante, a cărui cupă, băiţuită în culoare maro închis, este decorată cu intarsii de lemn reprezentând evangheliştii într-o manieră modernă. Decoraţiile nu aparţin atelierului Juhász.

iconostasul este amplasat sub arcul de triumf al bisericii. Deasupra celor patru icoane împărăteşti se află câte patru prăznicare, flancând icoana lui Isus Judecător, deasupra acestuia structura fiind încununată de crucea cu molenii. arhitectura piesei este opera lui József gergely, iar icoanele au fost pictate de către enikő Küzmös. Mobilierul din altar a fost terminat până în anul 1937. altarul neobaroc este surmontat de un baldachin deschis, iar deasupra tabernacolului, într-un chenar bogat decorat, este amplasată pictura de altar reprezentând Cina cea de taină, opera lui géza szegedi Molnár din anul 1936. Pictura proscomidiarului de pe latura de nord reprezintă Naşterea lui Isus, iar pictura diaconiconului, pe sud, redă într-un cadru de forma unei lăute scena Punerii în mormânt. conform inscripțiilor, operele au fost realizate în anii 1937 şi respectiv 1943 de către szegedi Molnár. Ultima compoziţie pare a fi schiţa pregătitoare a picturii monumentale de pe latura de nord a navei. În absida altarului, în anul 1944 a fost pictată o compoziţie monumentală reprezentând Răstignirea, iar în centrul tavanului casetat, într-un panou încadrat de stucatură, se relevă imaginea sfintei cruci, susţinută de îngeri zburători.